Overview2021-03-23T09:33:30+01:00

Pojďme číst a poslouchat!

Read to Hear je nezávislý časopis vydávaný organizací CIA – Cochlea Implantat Austria v tištění i online podobě. Témata se točí kolem života s kochleárním implantátem. Časopis poskytuje pohled na vědecká a zdravotní témata, stejně jako na každodenní život se sluchovým postižením.

Pojďme číst a poslouchat!

Read to Hear je nezávislý časopis vydávaný organizací CIA – Cochlea Implantat Austria v tištění i online podobě. Témata se točí kolem života s kochleárním implantátem. Časopis poskytuje pohled na vědecká a zdravotní témata, stejně jako na každodenní život se sluchovým postižením.

VĚDA
ZDRAVÍ
ŽIVOT
VOLNÝ ČAS

Slyšte oběma ušima

Zjistěte, proč je slyšení oběma ušima tak důležité v naší speciální sérii nazvané „Slyšení oběma ušima“. Články se soustředí na slyšení prostřednictvím bilaterálních kochleárních implantátů, na kombinaci sluchadla a kochleárního implantátu, na jednostrannou hluchotu a na další a další témata.

ZOBRAZIT ČLÁNKY

Nejnovější články

Go to Top