نظر اجمالی2020-11-09T16:00:52+01:00

بیایید بخوانیم و بشنویم!

Read to Hear یک مجله مستقل است که توسط CIA – كاشت حلزونی اتریش به هر دو به صورت نسخه چاپی و آنلاین منتشرمی شود. موضوعات پیرامون زندگی همراه با كاشت حلزونی. این مجله بینشی درباره‌ی موضوعات مرتبط با علوم و بهداشت و همچنین زندگی روزمره با از دست دادن شنوایی به شما می دهد.

بیایید بخوانیم و بشنویم!

Read to Hear یک مجله مستقل است که توسط CIA – كاشت حلزونی اتریش به هر دو به صورت نسخه چاپی و آنلاین منتشرمی شود. موضوعات پیرامون زندگی همراه با كاشت حلزونی. این مجله بینشی درباره‌ی موضوعات مرتبط با علوم و بهداشت و همچنین زندگی روزمره با از دست دادن شنوایی به شما می دهد.

دانش
سلامتی
زندگی
اوقات فراغت

با هر دو گوش بشنوید.

در سری‌های مخصوص “با دو گوش بشنوید” ما، در میابید که چرا شنیدن با هر دو گوش بسیار مهم است. مقالات متمرکز بر کاشت شنوایی دوطرفه، ترکیب سمعک و کاشت شنوایی، ناشنوایی یک طرفه و بسیار بیشتر.

نمایش مقالات

آخرین مقالات

به جای پراکندگی تمرکز کنید!

تعامل بین موسیقی و توانایی شنوایی و اینکه چرا موسیقی باید با بصیرت بیشتری مورد استفاده قرار بگیرد.

جوانان CI موزیکال

آشکار است که موسیقی یک موضوع مهم برای جوانان است: موسیقی حالات و احساسات را به شما منتقل می کند و در برخورد با آنها به شما کمک می کند.

شانس کاشت حلزون برای سمت دوم

Brigitte آنقدر از کاشت حلزون خود راضی است که اکنون یکی برای گوش دیگرش می‌خواهد. همیشه اینطور نبود.

Go to Top