زندگی2020-09-28T16:02:21+02:00

زندگی

اهمیت شنوایی،شهادت‌ استفاده کنندگان از ایمپلنت و مشکلات روزمره ای که با از دست دادن شنوایی ایجاد می‌شوند – در اینجا بینشی از زندگی کردن همراه با سیستم‌های کاشت شنوایی به دست آورید.

شانس کاشت حلزون برای سمت دوم

Brigitte آنقدر از کاشت حلزون خود راضی است که اکنون یکی برای گوش دیگرش می‌خواهد. همیشه اینطور نبود.

کاشت حلزون شنوایی برای ناشنوایی یک طرفه: “داستان والنتین “

به مدت هفت سال، Valentin یک نوجوان 31 ساله اتریشی بود که فقط از یک گوش شنوایی داشت. در حالی که مشکل شنوایی او برای مدت طولانی ناشناخته مانده بود...

نوازنده‌ای با کاشت حلزون شنوایی و دستگاه کمک شنوایی

Walter Widler موسیقیدانی که از روی علاقه می‌نوازد و علاقه مادم العمرش به موسیقی.

گوش های ناشنوا با یک فاکتور شهرت (Celebrity Factor)

شخصیت های تاریخی بسیاری با نقص شنوایی وجود دارند.

شنیدن بهتر از فاصله دور

زندگی با فاصله و از راه دور در واقع برای افرادی که اختلالات شنوایی دارند چگونه است؟

دوچرخه سواری در کوه: بدون توانایی شنیدنم، نه!

Sabine از کاشت حلزون خود بسیار خرسند است و می‌خواهد کاندیدها را تشویق به استفاده از آن کند.

ماسک‌ها با دریچه‌ها و شیلدهای شفاف برای افراد کم شنوا

تعداد زیادی از افراد کم شنوا از لب خوانی برای ارتباط استفاده می‌کنند - ماسک‌های دهان و بینی اجباری یک مانع هستند.

Go to Top