Prehľad2021-04-07T16:20:55+02:00

Poďme čítať a počúvať!

Read to Hear je nezávislý časopis vydávaný organizáciou CIA (Cochlea Implantat Austria) v tlačenej aj online podobe. Témy sa točia okolo života s kochleárnym implantátom. Časopis vám umožňuje nahliadnuť do tém z oblasti vedy a zdravia, ako aj do každodenného života so sluchovým postihnutím.

Poďme čítať a počúvať!

Read to Hear je nezávislý časopis vydávaný organizáciou CIA (Cochlea Implantat Austria) v tlačenej aj online podobe. Témy sa točia okolo života s kochleárnym implantátom. Časopis vám umožňuje nahliadnuť do tém z oblasti vedy a zdravia, ako aj do každodenného života so sluchovým postihnutím.

VEDA
ZDRAVIE
ŽIVOT
VOĽNÝ ČAS

Počujte na obe uši

V našej sérii článkov s názvom „Počúvanie obidvoma ušami“ zistíte, prečo je počúvanie obidvoma ušami tak dôležité. Články sa zaoberajú témami ako počúvanie prostredníctvom bilaterálnych kochleárnych implantátov, kombinácia slúchadla a kochleárneho implantátu, jednostranná hluchota a mnohými ďalšími.

Zobraziť články

Najnovšie články

RONDO 3 – bleskurýchly zvukový procesor pre kochleárne implantáty

Nový zvukový procesor pre kochleárne implantáty RONDO 3 v sebe kombinuje jednoduché používanie a bezdrôtové ovládanie batérie jednodielneho zvukového procesora s inovatívnym, najmodernejším spôsobom spracovania zvuku

Sestrička na JISke s kochleárnym implantátom

Zdravotná sestra Alley Mason z USA pracuje na oddelení intenzívnej starostlivosti v Texase a používa kochleárny implantát.

Walter Auer – sólový flautista z Viedenského filharmonického orchestra

Krátka biografia Waltera Auera, sólového flautistu vo Viedenskej filharmónii.

Go to Top