Život2021-04-07T16:20:55+02:00

Život

Prečo je sluch dôležitý, každodenné problémy, ktorým čelia ľudia trpiaci stratou sluchu, či osobné príbehy ľudí, ktorí nosia načúvací prístroj. Nahliadnite do života s implantovanými načúvacími systémami!

Sestrička na JISke s kochleárnym implantátom

Zdravotná sestra Alley Mason z USA pracuje na oddelení intenzívnej starostlivosti v Texase a používa kochleárny implantát.

Walter Auer – sólový flautista z Viedenského filharmonického orchestra

Krátka biografia Waltera Auera, sólového flautistu vo Viedenskej filharmónii.

Kochleárny implantát pri jednostrannej hluchote: Valentinov príbeh

Trinásťročný Valentin z Rakúska počul sedem rokov len na jedno ucho. Aj napriek tomu, že sa o jeho strate sluchu dlho nevedelo, ...

Go to Top